Od zidića do kafića

Missing image

(Untitled)

U utorak, 08.lipnja, sedamdesetak studenata Zagreba?kog sveu?ilišta je upalo i na taj na?in prekinulo zatvorenu sjednicu Senata Sveu?ilišta.…
Missing image

(Untitled)

U ljetom semestru akademske godine 2008./2009. nekolicina entuzijasti?nih studenata biologije i Kemije iz Splita, nezadovoljnih stanjem na odjelima…