Diplomski studij je besplatan!

Poštovane kolegice i kolege,

nakon dugih mjeseci iš?ekivanja i napetosti, Vlada je ipak odlu?ila izdvojiti novce za diplomske studije. Priop?enje   MZOŠ-a  za javnost možete pogledati u nastavku:

Zagreb, 13. rujna 2010. – Na današnjem sastanku Rektorskog zbora potvr?en je dogovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i rektora hrvatskih sveu?ilišta o prora?unskom financiranju školarina za studente diplomskih studija u slijede?oj akademskoj godini.

U skladu s dogovorom, te kako je to bilo i prethodnih godina, država ?e u cijelosti pokriti troškove školarina svim studentima diplomskih studija koji redovito ispunjavaju svoje studentske obveze.

U rebalansu prora?una kojeg je Vlada RH predložila još 24. kolovoza, stavka za pokrivanje troškova diplomskih studija pove?ana je sa prvotnih 25 milijuna kuna na 69 milijuna kuna, dakle ukupno za 44 milijuna kuna.