Slobodna  Dalmacije piše kako su , na sjednici senata Sveu?ilišta u Splitu koja je održana u petak 10.rujna 2010., donešeni zaklju?ci po pitanju (ne) pla?anja diplomskih studija za akademsku godinu 2010./2011. Zaklju?ke možete pogledati u nastavku:

1.Kategorija: 25 posto studenata Splitskog sveu?ilišta sa najboljim prosjekom ocjena te koji su ispite položili u najkra?em roku bit ?e oslobo?eni pla?anja školarine.

2.Kategorija: 50 posto pla?at ?e polovicu školarine.

3.Kategorija: 25 posto  morat ?e platiti cijeli iznos školarine, to su oni sa najlošijim prosjekom i najduže studiraju.

Smatram da ?e ovi zaklju?ci/odluke biti provedene tek ukoliko se  na sjednici Rektorskog zbora  donese odluka prema kojoj diplomski studij ne?e biti besplatan za sve studente (redovne). Naravno, sve to ovisi o jednom bitnom faktoru a to je novac kojega bi Vlada trebala izdvojiti. Kona?na odluka o diplomskim studijima ?e biti donešena u ponedjeljak 13.rujna na Rektorskom zboru!

Studentski Zbor Sveu?ilišta u Splitu se usprotivio ovakvim odlukama, i nije podržao ni jedan od tri  predložena modela na sjednici senata!

Prema neslužbenim informacijama koje posjeduje Ve?ernji list postoji velika mogu?nost da DIPLOMSKI STUDIJ  BUDE  BESPLATAN, te da ?e Vlada za 2011.godinu osigurati 100 milijuna kuna .

Kao što vidite svaka strana piše svoju pri?u, i sve skupa podsje?a na scene iz serije „Lud, zbunjen, normalan“ što nije neuobi?ajena pojava na ovim prostorima… Ipak odluke senata Sveu?ilišta treba  uzeti za ozbiljno i nadati se najboljem ishodu-ovoj verziji Ve?ernjeg lista. :D

Zanimljivo je pridodati kako brucoši danas imaju besplatno studiranje, dok studenti koji su se iskazali tokom tri godine preddiplomskog studija strepe nad svojom budu?nosti  a pogotovo kada se te odluke donose petnaest  dana prije po?etka nove akademske godine.

Udruga Studenti za studente je po ovom pitanju oštro reagirala proteklih mjeseci, pa ukoliko niste, vijest možete pro?itati na ovom linku.

Ovim putem pozivam sve studente da šalju svoje komentare po pitanju ove odluke (kritike, prijedloge, rješenja, akcije koje bi studenti trebali poduzeti….)  na naš e-mail, facebook ili putem portala (odnosno ispod ovog ?lanka)!