Poštovane kolegice i kolege,

Ispunjavanjem online upitnika EUROSTUDENT recite što mislite o studiranju u Hrvatskoj i time ukažite na dobre i loše strane studentskog života u Hrvatskoj!

EUROSTUDENT je istraživanje o kvaliteti studentskog života koje se provodi u 27 europskih zemalja, a Hrvatska se ove godine po prvi puta uklju?uje u ovo istraživanje. Rezultati istraživanja bit ?e objavljeni u prosincu 2010. godine, a njihova usporedba s rezultatima u drugim europskim zemljama poslužit ?e kao osnova za unapre?enje studentskog standarda u Hrvatskoj.

Pozivamo sve studente koji trenutno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskoj i diplomskoj razini (bilo po predbolonjskom ili bolonjskom programu) na javnim i privatnim visokim u?ilištima da pristupe upitniku u razdoblju od 2. do 30. lipnja 2010. na www.eurostudent.hr. Deset najsretnijih sudionika istraživanja dobit ?e prijenosnu USB memoriju veli?ine 16GB!

Sve novosti o istraživanju možete pratiti na Facebook stranici EUROSTUDENT.hr.

Promjene je mogu?e u?initi tek kad saznamo stvarne potrebe i probleme studenata. Ispunite upitnik i potaknite promjene u pravom smjeru!