Festival znanosti: Do?ite ?ut o?emo li lignje loviti na Pjaci

Osmi po redu Festival znanosti sljede?eg ?e se tjedna održati i u Splitu. Središnja tema ovogodišnjeg Festivala je “Zemlja”, dok je osnovni moto “Iza?imo u grad na Festival znanosti”.

Ovo je ve? tradicionalna manifestacija kojoj je glavni cilj informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja.

- Ovakva doga?anja poput Festivala znanosti idealan su na?in za promoviranje znanosti i me?u onima koji se s njom ne susre?u u svakodnevnom životu.

Ponajprije tu je rije? o mladim studentima, srednjoškolcima i osnovnoškolcima, ali na Festival su pozvani i svi ostali gra?ani – izjavio je Roko Andri?evi?, prorektor za znanost Sveu?ilišta u Splitu.

Otvaranje na Rivi

Festival ?e trajati cijeli tjedan, a u sklopu njega ?e se na razli?itim gradskim lokacijama održavati niz aktivnosti, poput astrove?eri, diskusija, igrokaza, radionica, kinoprojekcija i još mnogo toga što ?e znanost prikazati na popularan, veseo i svakome razumljiv na?in, poru?ili su organizatori.

Sve?ano otvaranje Festivala bit ?e u ponedjeljak u 11 sati na Rivi, kada ?e se na štandovima održavati razni eksperimenti, demonstracije i prezentacije. U nastavku dana na Rivi ?e se održati i igrokaz “?arolija ili fizika”, koncert Gordana Tudora na saksofonu a i Blanka Vlaši? re?i ?e nekoliko rije?i o temi “Znanost i sport”.

U utorak, u 9 sati, po?et ?e otvoreni dani Hrvatskoga hidrografskog instituta, gdje ?e gra?ani mo?i razgovarati sa stru?njacima Instituta te razgledati njihov muzej. Istog dana u 17 sati, u Kinoteci “Zlatna vrata”, Miroslav Radman održat ?e predavanje “Kako zaustaviti starenje”, dok ?e na istome mjestu u srijedu u 19 sati, Ivica Puljak imati predavanje “Jesmo li sami u svemiru?”.

Gra?ani ?e u ?etvrtak mo?i posjetiti Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, a na Marjanu ?e se u 11 sati održati i akcija sadnja sadnica pod nazivom “100 stabala za Dan planeta Zemlje”.

Predavanje “Globalno zatopljenje: ho?emo li lignje loviti na Pjaci” održat ?e Delko Bariši? u subotu u 12 sati, u Kinoteci “Zlatna vrata”, a u 21 sat bit ?e i projekcija filma “Istina o mesu”.

- Htjeli smo znanost izvu?i u grad, na Rivu i u kafi?e, kako bi ljudi vidjeli znanost na terenu. Smisao svega je da naš grad cijeli tjedan živi znanost, a jedan od zadataka Festivala je nau?iti djecu kreativno razmišljati, jer možda ?e baš oni jedan dan biti vrhunski znanstvenici – kazala je Željka Fuchs, predsjednica organizacijskog odbora Festivala znanosti.

Izvor: Slobodna Dalmacija