GRAD SPLIT POSTAJE NASTAVNA BAZA PRAVNOG FAKULTETA

 PRAVNI
Dekan splitskog Pravnog fakulteta Željko Radić i zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović potpisali su u ponedjeljak 5. ožujka 2018., ugovor o poslovnoj suradnji kojim Grad Split postaje fakultetskom nastavnom bazom. Temeljem tog ugovora Grad Split će kao nastavna baza, za studente organizirati izvođenje dijela nastave, odnosno stručne prakse, s ciljem stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina.
Grad Split će u tu svrhu, iz redova zaposlenika, imenovati stručne osobe – mentore, koji će educirati studente za praktičan rad. Mentori će voditi potrebnu evidenciju o radu studenata, stjecanju konkretnih praktičnih znanja i vještina, napredovanja, predlagati ocjenu uspješnosti obavljene prakse i osposobljenosti za samostalan rad te o cjelokupnim rezultatima pojedinog studenta pravovremeno pismeno izvještavati Pravni fakultet.
Izvor: Studentski centar Split