Izložba „Od Gutenberga do globalizacije“ u organizaciji Hrvatsko-njema?kog društva, otvara se u srijedu 19.05 2010, u 19 sati , u izložbenoj dvorani sjevernog tornja Sveu?ilišne knjižnice u Splitu. U okviru izložbe, svoje radove ?e predstaviti i studenti kiparstva odjela za likovne umjetnosti Umjetni?ke akademije u Splitu. Radi se o bistama Johannesa Gutenberga, napravljenim tehnikom odljeva u gipsu. Na doga?aju ?e biti prisutni mladi kipari,  kao i njihov mentor akademski kipar Kuzma Kova?i?.

Izložba je otvorena do 25.05 2010. a pozivamo sve zainteresirane da posjete ovaj doga?aj!