ZAGREB – Me?unarodna ljetna školana kojoj je u protekle tri godine oko 5000 studenata za 2000 kuna po ispitu položilo najteže ispite u ovom trenutku više ne postoji, priop?ila je danas novinarima v. d. dekanica Ekonomskog fakulteta prof. dr. Melita Kova?evi?. Dodala je kako su gašenje škole, to?nije stavljanje van snage pravilnika temeljem kojega je ona bila osnovana, na izvanrednoj sjednici jednoglasno izglasali ?lanovi Fakultetskog vije?a.

- Fakultetsko vije?e djeluje usaglašeno i to me veseli – kazala je Kova?evi?.
Na pitanje novinara jesu li to oni isti ljudi koji su prije tri godine jednoglasno izglasali osnivanje škole, a nedavno i jednoglasno podržali smijenjenog dekana Darka Tipuri?a , Kova?evi? je rekla kako to samo zna?i da su se ljudi spremni mijenjati.

- Ljudi se žene, a nakon dvije godine se rastaju. Ljudi mijenjaju mišljenja – kazala je v. d. dekanica Ekonomije.

Najavila je kako ?e idu?i tjedan na fakultetu biti osnovana posebna radna skupina koja ?e biti zadužena za analizu ispita koje su studenti polagali na ljetnoj školi. ?lanovi te skupine tijesno ?e sura?ivati s povjerenstvom sveu?ilišta koje po nalogu Ministarstva u roku od tri mjeseca mora izraditi analizu svih položenih ispita i ste?enih ECTS-a. Temeljem te analize donijet ?e se i kona?na odluka o tome ho?e li studentima ili dijelu njih biti poništeni ispiti koje su položili u ljetnoj školi.

Podsjetimo, Ministarstvo obrazovanja u pravnom je nadzoru provedenom na fakultetu po?etkom ovoga mjeseca na zahtjev USKOK-a utvrdilo da je ljetna škola djelovala protuzakonito, bez dopusnice i potrebnih suglasnosti sveu?ilišta. Ukratko, djelovala je ilegalno. Novinare je zanimalo ho?e li biti i sankcija za profesore koji su tamo držali nastavu.

- Moj je na?elni stav da nitko od studenata i nastavnika ne bi smio biti sankcioniran. Studenti su studirali u dobroj volji, a nastavnici su radili na školi koja je bila dio sustava – kazala je Kova?evi?. Potvrdila da je Fakultet samo u 2009. na ljetnoj školi zaradio oko šest milijuna kuna. Polovicu tog novca, dakle oko tri milijuna kuna, iznosili su honorari nastavnicima.

- Fakultet sveu?ilištu nije prikazivao zaradu od ljetne škole – potvrdila je danas novinarima Kova?evi?.
Kako se na Ekonomiji zara?ivao i trošio novac i tko se od toga najviše okoristio, utvrdit ?e posebno povjerenstvo koje u kratkom roku izvršiti reviziju kompletnog finacijskog poslovanja fakulteta. Kova?evi? je rekla kako ?e se tražiti i vanjska revizija finacisjkog poslovanja, no još nije donijela odluku ho?e li za taj posao angažirati neku neovisnu revizorsku tvrtku ili ?e to obaviti državna revizija.

Izvor: Jutarnji