Ministarstvo ignorira studente!

Sajt (Studentska organizacija, ujedno i Portal Zadarskih studenata) je organizirao akciju pod nazivom “Zatrpajmo Ministarstvo” u sklopu kojeg su pozvali studente da šalju svoje primjedbe i zamjerke, kako na Odluke Senata tako i na ostale studentske probleme specifi?ne za zadarsko Sveu?ilište. Nakon tjedan dana i zaprimljenih mailova studenata, uredništvo Sajta je izradilo tekst na 9 stranica u kojem je sumirano sve na što su ih studenti upozorili te donosi pregled Odluka i stavki Statuta Sveu?ilišta u Zadru i Pravilnika o studiranju koje se krše istim Odlukama.

Unato? svemu Ministarstvo, premda obavezno odgovoriti, to nije u?inilo. Zbog toga, ali i zbog širenja dezinformacija vezanih za akciju odlu?ili su Ministarstvu uputili podsjetnik, ovaj put uz znanje novinara i Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao i Predsjedniku Nacionalnog vije?a za visoko obrazovanje .

Akcija nije bila anonimna, ve? su se svi studenti koji su proslje?ivali mail potpisali.

U nastavku ?ete mo?i pogledati orginalni tekst dopisa poslanog na adresu Ministarstva koje u najužim crtama sadrži referiranje na ?lanke Pravilnika o studiranju i Statuta Sveu?ilišta koji reguliraju prava i obaveze studenata kao i autonomiju odjela za koje smatraju da su direktno narušeni Odlukama donesenim na posljednjoj sjednici Senata (27. rujna). Važnost u dopisu je  i na samom datumu donesenih Odluka koje stupaju na snagu danom donošenja tri dana prije po?etka nove akademske godine ?ime je studentima uskra?ena mogu?nost informiranja i planiranja kao i omogu?ena ”ucjena” Sveu?ilišta nad studentima.

Pod tim se misli prvenstveno u kontekstu sljede?ih pitanja.  Koliko bi studenata izabralo ne upisati studij pod uvjetima koji su sada na snazi? Koliko bi ih se odlu?ilo za neko drugo Sveu?ilište? Koliko bi ih se odlucilo prebaciti na kraju godine? To su realna pitanja, a kako sada stvari stoje zadarskim bi studentima bilo bolje na svakom drugom hrvatskom sveu?ilištu. Ako ništa, drugdje bi unaprijed znali tko ?e i koliko pla?ati studij, jedino u Zadru je mogu?e tu informaciju saznati 3 dana prije nove akademske godine. Studenti su sada za nastavak studija prisiljeni platiti školarinu ili odustati i sa?ekati neko bolje vrijeme. Pitanje za sve glasi koliko je ljudi sposobno nabaviti izmedju 2 i 5 tisuca kuna u 3 dana? Ovo su samo neka od pitanja koja se postavljaju u dopisu, a na koja nisu dobili odgovor.

Svjesni autonomije Sveu?ilišta unaprijed predvi?aju odgovor i pitaju se, do
kuda seže ta autonomija i što kada Sveu?ilište ne provodi vlastite akte? Koje mogu?nosti imaju studenti i kome se potrebno obratiti?-Stoji u dopisu kolega sa Sveu?ilišta u Zadru!

Dopis (Tekst adresiran na MZOŠ)  u cijelosti možete pro?itati ovdje.