NATJEČAJ ZA IZBOR PRAVOBRANITELJA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Na temelju članka 69. st. 5. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor Pravobranitelja Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu raspisuje Poziv za dostavu prijedloga za izbor pravobranitelja Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su studenti Sveučilišta u Splitu,
– da su u posljednje dvije godine studija sakupili minimalno 60 ECTS bodova (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija)
– da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Odlukom Skupštine Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti:
- kandidaturu za Pravobranitelja Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od strane studentske udruge registrirane na Sveučilištu u Splitu, studentskog zbora sastavnice ili neformalne skupine studenata uz 50 potpisa kandidature
- životopis kandidata
- potvrdu o statusu studenta
- potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija)
- plan i program rada
- motivacijsko pismo.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na mail STUDENTSKI.ZBOR@UNIST.HR.
Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.