OBJAVA O POMICANJU RANG-LISTA ZA DODJELU DRŽAVNIH STEM STIPENDIJA

STEM-Logo1

Na temelju odluke Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje, sukladno članku 7. stavku 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 61/2017. i 95/2017.), da je došlo do pomicanja rang-lista državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2017./2018.

Rang-liste možete vidjeti na poveznici.

Studenti svojom jedinstvenom identifikacijskom oznakom mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte koja je evidentirana u sustavu AAI@EduHr.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do 26. veljače 2018. godine do 12.00 sati u aplikaciji koja se nalazi na mrežnoj stranici i kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 61/2017. i 95/2017.) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Izdvojena je rang-lista za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. Pravilnika u kojem stoji da će svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM području pripasti najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina.