ODOBRENO GOTOVO 190 MILJUNA KUNA: Sveučilište u Splitu osiguralo novac iz EU fondova