Portal CroatiaBC-Poslovne prilike nadohvat ruke

Poštovani,

otvoren je novi Portal CroatiaBC (punim nazivom Croatia Business Club) i veoma je interesantan za studente! Više o portalu pogledajte u nastavku…

Portal CroatiaBC (punim nazivom Croatia Business Club) je namijenjen poslovnom umrežavanju i komunikaciji. Budu?i da po svojoj strukturi funkcionira kao društvena mreža bit ?e posebno blizak mladim ljudima, poput maturanata i apsolvenata koji su na pragu ulaska u svijet rada. Croatia Business Club je njihova prilika za samopromociju kroz osobni profil u kome ?e pokazati tko su, što znaju, što žele te koje kvalifikacije i eventualno radno iskustvo imaju. Bitno je skrenuti pozornost na sebe i postati zanimljiv za tržište rada, pogotovo kada se zna da ?e se portalom služiti tvrtke i poduzetnici koji su zainteresirani za identificiranje kvalitetnih mladih ljudi, svojih budu?ih djelatnika. Portal nudi mogu?nost pregledavanja drugih profila, brzo i jednostavno uspostavljanje kontakata sa svima u mreži te proaktivnost u traženju poslovnih prilika koja se ostvaruje kroz osnivanje otvorenih i zatvorenih grupa, razmjenu mišljenja i ideja, diskutiranje u forumima. Portal nudi još jednu zanimljivu mogu?nost – objavljivanje radova iz struke kojom se pojedinac bavi (tekstova, slika, audio i video zapisa) i pregledavanje radova koje su objavili ostali ?lanovi CroatiaBC-a.

Za studente koji još uvijek ne razmišljaju o zapošljavanju, ve? su usredoto?eni na stjecanje znanja i u?enje na CroatiaBC-u može posebno biti zanimljiva mogu?nost osnivanja i komuniciranja unutar grupe. Svaki fakultet na CroatiaBC-u može osnovati svoju zatvorenu grupu koja ?e funkcionirati kao „mreža u mreži“. Što je možda još zanimljivije svaka studijska grupa može osnovati svoju grupu i koristiti je kao svoj, uvjetno re?eno, intranet. To se odnosi na sadašnje, ali i na bivše studente (za klub alumni). Jednu zatvorenu grupu može organizirati i manja skupina studenata koje povezuje rad na zajedni?kom projektu. Budu?i da sustav dopušta unošenje pisanih datoteka, video i audio zapisa, razmjenu poruku i dijalog kroz forume jasno je da se ova platforma name?e kao medij uz pomo? koga se brže i lakše može komunicirati, razmjenjivati obavijesti i materijal.

cbclogo CroatiaBC – Vaš put prema prvim poslovnim prilikama

Cilj CroatiaBC-a je izgraditi svijest o tome koliko je networking bitan za uspjeh u karijeri i poslovanju op?enito. Izuzetno je stoga važno da se studenti umreže još danas dok studiraju, kad su još svi na okupu. Jednom kad završe studij i krenu svatko svojim putem, vrlo vjerojatno izgubit ?e kontakte jedni s drugima. Zašto je uop?e bitno ostati u kontaktu? Zato što mu sadašnji kontakti mogu skratiti put do prvog zaposlenja, boljeg posla i uspješnije karijere. Možda to sada iz njihove perspektive ne izgleda tako, ali za koju godinu ne?iji sadašnji kolega može biti njegov sutrašnji poslodavac, šef, poslovni partner ili djelatnik.

Registracija i korištenje usluga portala su besplatni!

Izvor: CroatiaBC