PREVARENI STUDENTI: Nema novca za diplomski studij!

Kolegice i kolege,

Zadnjih dana po Ekonomskom fakultetu u Splitu, kruže glasine o novim odredbama po pitanju pla?anja/studiranja na diplomskom studiju. Naime, postoje indicije kako se uvode kvote i nove odredbe po pitanju studenata koji sada završavaju preddiplomski studij, te upisuju diplomski. Na FB profilu udruge Studenti za studente, razvila se rasprava po pitanju novonastale situacije gdje se javio i ?lan Studentskog Zbora Efst-a koji nam je donio više relevantnih informacija! U nastavku Vam donosimo detaljne informacije sa fakultetskog vije?a.

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu je, prema tim neslužbenim informacijam, usvojen prijedlog da se ograni?i broj studenata koji mogu upisati diplomski studij kao redovni studenti. Naime, studenti koji upravo završavaju tre?u godinu preddiplomskog studija ne mogu sa sigurnoš?u znati da ?e mo?i upisati ?etvrtu godinu kao redovni studenti, što su do sada bili. Odre?eni broj studenata ?e biti prisiljen upisati izvanredan studij i izgubit ?e sva studentska prava (poput iksice, prava na dom i student servisa) iako su uspješno izvršili sve svoje obveze s prethodnih godina.

Smatra se da je ova odluka donesena zbog toga što prethodnih godina ministarstvo nije ispunilo svoje obaveze prema fakultetu. Ipak, ova odluka se ne smije primjenjivati na studente tre?e godine jer im pri upisu nitko nije rekao da ?e za upis na ?etvrtu (prvu god. diplomskog) godinu studija postojati odre?ene kvote te da ?e ih se rangirati po prosjeku ocijena s predhodnih godina. Mnogi studenti su u rokovima davali svoje ispite tj. na vrijeme izvršavali svoje obveze, a nemaju superioran prosjek jer im je glavni cilj bio položiti ispit, a ne dobiti što ve?u ocjenu. Da su na vrijeme znali što ?e im se dogoditi pri upisu na diplomski studij zasigurno bi se potrudili dobiti, ili odgovarati za, ve?u ocijenu.

Vrlo važno je istaknuti kako Ekonomski fakultet svake godine (pa tako i ove) upisuje  550 studenata na preddiplomski studij. Za svakog studenta koji upiše preddiplomski studij pretpostavlja se da želi upisati i diplomski studij jer ?e onaj pojedinac koji želi studirati samo  tri godine upisati stru?ni, a ne preddiplomski studij. A efst je sada odlu?io da ?e od upisanih 550 studenata na prvu godinu preddiplomskog studija, samo njih 260 mo?i u statusu redovnog studenta upisati ?etvrtu godinu dok ?e ostali postati izvanredni studenti iako su položili sve ispite s predhodnih godina.

Na vije?u su donešene sljede?e odluke:

-Ukupan broj studenata koji ?e se mo?i upisati na diplomski studij (sveu?ilišni) iznosi 450. Od toga je 260 redovnih studenata i 190 izvanrednih.

-Podjela po smjerovima ?e biti po sljede?em principu:
• 160 – poslovna ekonomija
• 50 – turizam
• 50 – ekonomija

Npr. na poslovnoj ekonomiji (na diplomskom) postoji 5 smjerova: Financijski management, Informati?ki management, Management, Marketing, Ra?unovodstvo i revizija. 160 redovnih studenata (kvota za poslovnu) ?e se trebati raspodjeliti na ovih 5 smjerova!

-Izvanredni student ?e imati mogu?nost upisa na studije/smjerove koji ukupno primaju 190 studenata (s tim da i tu postoje ograni?enja od maksimalno 50 studenata po smjeru).

-Svi studenti koji se upisuju kao redovni studiraju uz potporu, dok oni koji studiraju kao izvanredni tribaju platiti godinu 7000kn.

Sude?i po svemu, Ministarstvo je opet izigralo studente koji su tokom tri godine preddiplomskog studija dokazali da mogu izvršavati svoje obveze, a sada ih se odbaciva/prebaciva na izvanredni studij. To što se upisne kvote nisu reducirale prilikom upisa na prvu godinu, krivnja je osoba /institucija koje su zadužene za sektor obrazovanja! Smatram da je sramotno da se ovakve odluke donose pred gotov ?in! Ova skupina studenata je upisala preddiplomski studij po jednim pravilima a sada mora strepiti za svoju budu?nost. Uz sve to, kao nagradu za u potpunosti izvršene obveze, ovi studenti (njih 190) gube studentska prava (x-ice, student servis, stipendije, domove…)! Zar je cijena besplatnih studija za brucoše morala pasti na le?a preddiplomaca koji sada pišu završne radove? Kakav je ovo sustav u kojem se rad degradira? Ovim putem optužujem sve odgovorne osobe za ovakvo rasulo u obrazovnom sustavu, i smatram da netko kona?no mora snostiti odgovornost za ovakve poteze!

Vjerovatno ?e i studente sa ostalih fakulteta zadesiti sli?na sudbina, stoga ih ovim putem pozivamo da se informiraju kod svojih predstavnika u Studentskom zboru uvjetima upisa na diplomske studije.

Gore navedene informacije smo dobili od kolege iz Studentskog Zbora Ekonomskog fakulteta u Splitu!

PROSVJED ZA BESPLATNE DIPLOMSKE STUDIJE

U svibnju 2008 je održan prosvjed za besplatne diplomske studije u Splitu (Na Sv.Duju) i u svim studentskim gradovima u RH! Ovim prosvjedom su se studenti diljem Lijepe naše izborili za besplatne diplomske studije.

Više o ovim prosvjedima možete pogledati ovdje.

Foto galerija prosvjeda splitskih studenata.