PRIJAVE ZA NATJECANJE U KLINIČKIM VJEŠTINAMA

 klin
U tijeku su prijave za Natjecanje u kliničkim vještinama u organizaciji ISA-e, International Student Association. Natjecanje će se održati 9. lipnja 2018. god., a cilj je povezati studente medicine, dentalne medicine i farmacije. Miješani timovi rješavat će simulirane hitne slučajeve (sa sucima, glumcima itd…).
Prijave se zaprimaju do 18. svibnja 2018. na mail isacommunication@isaussm.com, a potrebni podaci za prijavu su ime i prezime studenta, program i godina studija.