Poštovane kolegice i kolege,


Udruga Studenti za studente je izradila elaborat na temu me?unarodne ljetne škole Ekonomskog fakulteta u Splitu, odnosno koncepcijski prijedlog kako bi ona trebala izgledati. Prijedlog je predan fakultetu još u ponedjeljak 01.03.2010, te uskoro o?ekujemo o?itovanje vodstva fakulteta na naš prijedlog.  Elaborat preuzmite u pdf formatu ovdje.U Slobodnoj Dalmaciji je 06.ožujka 2010 izašao ?lanak, povodom izrade elaborata, kojeg možete pogledati ovdje.Ovdje možete pogledati ?lanke  o MLJŠ Ekonomskog fakulteta u Splitu koje smo pisali proteklih mjeseci:

Vaš SZSST