Županijsko državno odvjetništvo istražuje je li sve legalno u nagodbi koju je potpisao gradona?elnik Splita Željko Kerum a kojom obvezuje Grad da obitelji Ugrin isplati 5,25 milijuna kuna za 1526 ?etvornih metara zemljišta na kojemu ?e Grad Split podi?i pješa?ki nathodnik za Sveu?ilišni kampus.

– Županijsko državno odvjetništvo provjerava navode sadržane u ?lanku pod nazivom Ugrinima pet milijuna kuna a studentima nathodnik za kampus, te ?emo po okon?anju istih odlu?iti o daljnjim radnjama, priop?ila je Rene Laura, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva.

Obitelji Ugrin je ?estica površine 3273 ?etvorna metra deposedirana 1972. godine i za to im je ispla?ena naknada u vrijednosti od 11,156,59 eura.

Stupanjem na snagu Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme komunisti?ke vladavine ta je obitelj 1997. godine podnijela zahtjev za povrat zemljišta Uredu državne uprave u Splitu.

Nakon niza rješenja i žalbi, kon?ano postaje rješenje prema kojemu je Fond za naknadu oduzete imovine Ugrinima trebao isplatiti 28.123.57 kuna u obveznicama Republike Hrvatske za 1526 ?etvornih metara zemljišta. Sada im je me?utim Grad za tu zemlju nagodbom dao 5,25 milijuna kuna.

Izvor: Slobodna Dalmacija