Stigli su rezultati natje?aja za studentske projekte!

Poštovane kolegice i kolege,

stigli su rezultati natje?aja za studentske projekte. ?estitamo svim kolegama/organizacijama na trudu i dobivenim projektima. Dobitne projekte pogledajte ovdje.

Odlu?ili smo prijaviti manji broj naših projekata jer je fond za financiranje projekata studentskih organizacija smanjen( o tome smo pisali ovdje) na 300 000 (sa 1 100 000).Udruga SZSST je prijavila/dobila sljede?e projekte na ovom natje?aju:

* „EDUKACIJA O STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA BRUCOŠE“-Projekt kojim je udruga Studenti za studente Split je odlu?ila organizirati edukaciju o studentskim organizacijama za brucoše ?ime želimo upoznati sve brucoše s organizacijama kojima se mogu obratiti u slu?aju nekakvih problema s kojima se susre?u u danima studiranja ili aktivnog uklju?ivanja u njihov rad.

* SAJAM STIPENDIJA 2010.-Projekt kojim ?emo organizirati odlazak studenata na Sajam stipendija koji se odvija u Zagrebu. Odlu?ili smo organizirati autobus koji bi studente Sveu?ilišta u Splitu odveo na tu manifestaciju. Planiramo unajmiti autobus koji ?e sve prijavljene studente (do maksimalnog broja mjesta u autobusu) odvesti na jedan dan u Zagreb. Putovanje bi bilo tijekom no?i te bi se istu ve?er autobus vratio iz Zagreba. Vodstvo Udruge ?e u sklopu ovoga projekta organizirati susret sa udrugom „Praksom do znanja“ iz Zagreba po pitanju akcija ?ija je svrha poboljšanje obrazovnog sustava RH.  –ODOBREN

*  „SEMINAR“-Povodom poja?ane suradnje udruge „Studenti za studente Split“ i udruge „Praksom do znanja“, ?ije se sjedište nalazi u Zagrebu, odlu?ili smo organizirati cjelodnevnu radionicu namjenjenu studentima, profesorima i ostalim zainteresiranim pojedincima. Radionica ?e biti koncipirana u ?etiri tematska dijela, a to su sljede?i:

-Prakti?na edukacija

-Radionica

-Okrugli stol

-Nagrade za one sudionike koji su najbolje usvojili pojedina znanja na radionici

* Skupština-Sukladno statutu Udruge, svake godine u svibnju treba se održati redovita skupština ?lanova na kojoj svi ?lanovi Udruge sudjeluju u izboru novog vodstva Udruge. Tako?er se tom prigodom i predstavlja sve u?injeno u proteklom razdoblju, te trenutno vodstvo predstavlja svoje planove za naredno razdoblje. Svi kandidati za novo vodstvo Udruge tom prigodom imaju priliku predstaviti svoje ideje i planove za idu?u godinu. Skupština se sastoji od dva dijela.-ODOBREN

Uskoro ?emo objaviti sve projekte za idu?u godinu.