Tim studenta  1. godine diplomskog studija Poslovne Ekonomije,  Gaia Vidovi?, Stipe Pleji? i Zvonimir Popovi? odabran je za sudjelovanje na svjetskom natjecanju u pregovaranju (Warsaw Negotiation Round 2010) za studente prava i ekonomije diljem svijeta koje ?e se održati od 14. do 17. svibnja 2010. g. na Warsaw School of Economics.

Organizator natjecanja je Studentska znanstvena udruga za pregovaranje, komunikaciju i psihologiju pri Warsaw School of Economics. Od mnogobrojnih prijava, odabrano je 12 najboljih timova, me?u kojima je i navedeni tim studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Pregovara?ki timovi ?e imati priliku usporediti i poboljšati vještine pregovaranja sudjelovanjem u realnim poslovnim scenarijima. Svoje vještine ?e dokazivati u 4 pregovara?ka kruga sa ciljem primjene najbolje metode pregovaranja, a zatim uspješnog predstavljanja u završnom pregovara?kom krugu pred me?unarodnim žirijem koji ?e biti sastavljen od pravnika, profesora sa Warsaw School of Economics i drugih institucija i predstavnika iz poslovnog svijeta.

Izvor: EFST