Vlada je donijela odluku o ukidanju školarina za sve redovite brucoše od idu?e godine no time se nije spasila od studentskih prosvjeda. Jedan takav ve? je najavljen za 30. ožujka ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a organiziraju ga studenti ?etiri zagreba?ka fakulteta- Filozofskog, Politologije, Prirodoslovno-matemati?kog i Ekonomije.

A nadaju se i da ?e im se u borbi za besplatno obrazovanja za sve pridružiti i srednjoškolci. U Vladinoj odluci smatraju problemati?nim i što se iz prora?una finacira samo prva godina studija te što nije jasno po kojem modelu, niti je jasno kako ?e studij izgledati ve? nakon prvog semestra pa bi se, kažu, lako moglo dogoditi da odmah nakon prvog semestra ve?ina studenata opet pla?a svoj studij i to ?ak i više nego što je to bilo dosad. I dalje je, kažu studenti, nejasno ho?e li vlast i dogodine financirati diplomske studije, a ljuti ih što izvanredni studenti i postdiplomanti i dalje moraju pla?ati svoj studij.

- U situaciji smo da ?e se budu?i student, a sadašnji maturant, upisati na fakultet o?ekuju?i besplata studij, dok se vrlo lako može dogoditi da ?e ve? sljede?i semestar masno pla?ati taj isti studij – kažu studenti. Pritom im, dodaju, prije po?etka studija uvjeti studiranja ne?e uop?e biti poznati, a visina školarina i cijena ECTS-bodova ne?e biti regulirana zakonom i svaki fakultet ?e ih mo?i dizati koliko god ho?e.

Izvor: Ve?ernji list