Zadarski studenti koji su u utorak oko 12.45 sati masovnim odazivom preuzeli Sveu?ilište u Zadru i blokirali održavanje nastave u svim predavaonicama kao svoju reakciju na stanje u državi, na tribini gdje je donesena odluka o blokadi iznijeli su svoje zahtjeve: zatražali su donošenje ustavnoga zakona o nepla?anju svih oblika obrazovanja u Hrvatskoj, zatim uklju?enje studenata u reformu obrazovnog sustava.

Studenti traže reformu gospodarstva uz istovremenu reformu školstva, transparentnost u donošenju odluka o edukacijskom sustavu, izvršenje svih obveza preuzetih iz Bolonjskog procesa, više radnih mjesta u znanstvenom kadru i više mjesta za studente u studentskim domovima uz primjenu kriterija koji ?e biti isti za sve, te realniju raspodjelu sredstava iz državnog prora?una kako bi se osiguralo više ulaganja u visoko obrazovanje.

Uz parole „Znanje nije roba“, „Jedan svijet – jedna borba“, „Jednakost nije na prodaju“ studentske vo?e koji su željeli ostati anonimni, upitali su se kako je mogu?e da ?ak 13 ?lanica Europske unije i Norveška ne napla?uju nikakve školarine.

- Prosje?ni troškovi studiranja u Europi iznose od 500 do 1000 eura, dok u Hrvatskoj sa znatno nižim životnim standardima dosežu od 750 do 1250 eura i to za „osobne potrebe, ma što to zna?ilo, istaknuli su studenti kazavši kako akciju poduzimaju iz o?aja jer godinama traže promjene bez uspjeha, a Hrvatska ima zakone koji jam?e da studenti takvo stanje ne moraju trpjeti.

Prorektorica za nastavu Sveu?ilišta u Zadru prof. dr. sci. Ana Prorokovi? koja je u ime Uprave Sveu?ilišta podržala prosvjed, istaknula je kako je ?injenica da Sveu?ilište u Zadru sve teže financijski preživljava iz godine u godinu.

- Ne želimo to preživljavanje pokušati osigurati napla?ivanjem školarine od studenata. Borit ?emo se sa studentima protiv toga – kazala je prof. Prorokovi? „zaradivši“ gromoglasan pljesak. Dodala je da ukoliko se te stvari ne riješe i profesori ?e se morati pridružiti studentima jer je Bolonjski proces zahtjevan za realizaciju u sadašnjim uvjetima.

Studenti su nakon donošenja odluke o preuzimanju Sveu?ilišta, krenuli obilaziti predavaonice, ali sve su bile prazne, tako da nije bilo stvarne potrebe za planiranim ometanjem nastave.

Prosvjednicima je podijeljen kodeks ponašanja za vrijeme studentske kontrole nad Sveu?ilištem kojim se nalaže poštovanje svih zakonskih odredbi, kao i pravila Sveu?ilišta, te ?uvanje i neošte?ivanje imovine i drugih sveu?ilišnih dobara. Studenti su pozvani da unato? blokadi dolaze na Sveu?ilište, na predavanja koja ?e organizirati prosvjednici.

U slu?aju policijske intervencije naloženo je da se na prostoru fakulteta pruža pasivni otpor. Studenti sjedaju na pod, i bez obzira na provokacije ne uzvra?aju fizi?ki niti verbalno, a jedini na?in da ih se odstrani s te lokacije je da ih se doslovno mora nositi.

MIŠEL KALAJŽI? / EPEHA 
FOTO: JURE MIŠKOVI? / CROPIX

Splitski studenti još bez prosvjednih akcija

Dok zagreba?ki studenti udruženi u inicijativu za pravo na besplatno obrazovanje blokiraju nastavu, a zadarski organiziraju tribine s naslovom „Tjedan akcije protiv komercijalizacije obrazovanja“, studenti splitskog Sveu?ilišta, premda još uvijek bez prosvjednih akcija, podržavaju svaki vid borbe za niže školarine. Svi se slažu u jednom, nema napretka društva ako studiraju samo bogati.

Premda ?e se kona?na odluka o mogu?im akcijama iskazivanja solidarnosti splitskih studenata zagreba?kim kolegama znati tek nakon sastranka splitske Udruge „Studenti za studente“, koji je u pripremi, za sada mirnoj situaciji na svim sastavnicama splitskog Sveu?ilšta, zasigurno je pridonjela i nedavno donesena odluka Senata Sveu?ilišta prema kojoj se školarine za upis u narednu akademsku godinu ne?e mijnjenjati.

Rektor splitskog Sveu?ilišta Ivan Pavi? podsje?a da je takvom odlukom donijetom u interesu splitskih studenata Senat, uvažavaju?i teško?e gospodarske situacije, jednoglasno iskazao socijalnu osjetljivost.

Što se pak diplomskih studija ti?e, poznato je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osiguralo 25 milijuna kuna za troškove diplomskih studija.

- S obzirom na ve? usvojene odluke, ne o?ekujemo da bi splitski studenti imali razloga za nezadovoljstvo – nada se rektor Pavi?.

No na nemire zagreba?kih studenata, pa ?ak i metode kojima bunt izražavaju, podrškom je odgovorio Studentski zbor Sveu?ilišta u Splitu.

Prema rije?ima predsjednika Petra Razovi?a, tendencija rasta školarina mijenja prag dostupnosti visokog obrazovanja. U takvom kontekstu imovinski status postaje jedan od klju?nih faktora odabira zvanja i zanimanja i otvara pitanje zašto se stalno poziva na sintagmu „društvo znanja“.

Predsjednik udruge „Studenti za studente“ Petar Bogdan je mišljenja kako bi s obzirom na recesiju školarine trebalo sniziti, no pribojava se da bi besplatno studiranje ugrozilo kvalitetu nastave.

Ujedno najavljuje kako ?e Udruga nakon skorašnjeg sastanka iskazati svoj službeni stav i donjeti odluku postoje li razlozi za prosvjedne aktivnosti splitskih studenata.

MARINA RAJ?I? /EPEHA

Školarine u Splitu

- Društvene i humanisti?ke znanosti 7.000,00 kn 
- Tehni?ke i bitehni?ke znasnosti,fizika i fizi?ka kultura 8.000,00 kn
- Prirodne znanosti, biomedicina, zdravstvo, umjetni?ki studiji 10.000,00 kn

Brojke

- 1991. godine viskoobrazovanje je bilo besplatno 
- 1993. na ra?un države studiralo je 88 posto studenata 
- Stanje danas: 60 posto studenata pla?a studij 
- Hrvatske školarine su u rasponu od 750- 1200 eura 
- Europski prosjek školarina 500 – 1000 eura

Zagreb: studenti Filozofskog nastavljaju blokadu nastave

Studenti zagreba?kog Filozofskog fakulteta okupljeni u Nezavisnu inicijativu za pravo na besplatno obrazovanje nastavit ?e blokirati nastavu sve dok se u potpunosti ne ukinu školarine za sve oblike visokog obrazovanja.

Predstavnici Inicijative su na konferenciji za novinare odbili tuma?enja da su njihovi zahtjevi neartikulirani te da bi sami trebali formalizirati zakonski prijedlog na temelju kojega bi se ukinule školarine.

“Postoje institucije ?iji je zadatak da naprave konkretan zahtjev, kako bi osigurale besplatno školstvo”, kazao je jedan od studenata koji se ne želi predstaviti imenom i prezimenom, jer je rije? o stavovima ?itavog studentskog plenuma u kojem je ju?er sudjelovalo 500 studenata.

Studenti tvrde da imaju podršku ve?ine svojih kolega na Filozofskom fakultetu, da su im podršku pružili i studenti zagreba?kog Fakulteta politi?kih znanosti te zadarskog Filozofskog fakulteta.

Imaju, tvrde, i podršku ve?ine profesora, pa i nekoliko odsjeka, dok ih je formalno podržao Odsjek za filozofiju.

Ve?ina profesora danas nije održala predavanje, tvrde ?lanovi Inicijative, a me?u studentima se moglo ?uti da su neki “uporni” profesori, koji ne podržavaju zahtjeve ni metode studenata, ipak održavali predavanja, a jedan od njih ?ak i u obližnjem kafi?u.

Studenti odbacuju i tuma?enja da država želi financirati obrazovanje, ali samo dobrih studenata.

Tuma?e da su kvalitativni kriteriji ve? utvr?eni te da Inicijativa traži besplatno školovanje svih studenata koji zadovoljavaju te kriterije.

Pripadnicima Inicijative smetaju i tuma?enja da upisne kvote moraju biti podložne isklju?ivo tržištu rada, jer bi, kažu, u tom slu?aju potpuno zamrle znanosti koje ne donose profit.

Prodekan Filozofskog fakulteta Damir Boras sazvao je sjednicu pro?elnika katedra, koji od 11 sati razmatraju situaciju nakon što su prosvjednici uspjeli opstruirati nastavu. Ta je sjednica još u tijeku.

(H)