SUDAC IVAN TIRONI: “Smetanje posjeda uvijek je aktualna tema zbog toga što se sudska praksa mijenja!”

23172609_1891404150874364_6736720648549909537_nJučer je održano predavanje sudca Ivana Tironija na Pravnom fakultetu u Splitu. Predavanje je bilo o aktualnosti i dvojbama koje se mogu pojaviti u parničkom procesu te na koji način posjed može izazvati smetnju u sudskoj praksi.

Sudac je kroz prezentaciju i interakciju sa studentima naveo nekoliko glavnih situacija u kojima je posjed izazvao smetnju u sudskom procesu. Kada smo ga upitali zašto je to izabrao kao temu predavanja, sudac je naveo kako je smetanje posjeda uvijek aktualna tema zbog toga što se sudska praksa s vremenom mijenja.

Posebno ga je obradovao broj odazvanih studenata.Samo predavanje organizirao je Studentski zbor Pravnog fakulteta čiji je predsjednik Stipe Kliškinjić. On je rekao kako je dolazak spomenutog sudca vrlo bitan u upoznavanju studenata s praksom. Nadalje, Stipe Kliškinjić navodi da se često dogodi da studenti završe fakultet, a da tijekom studija ne posjete zgradu Županijskog ureda i slično.