Susret Splitskih studenata sa studentima iz Sarajeva!

Poštovani kolege i kolegice,

Obavještavamo Vas kako je dana 15. svibnja na FESB-u,  u vremenu od 12-13.30, održan susret predstavnika studentskih organizacija na splitskom Sveu?ilištu, sa predstavnicima studenata iz BiH (Sarajevo).  Na susretu je sudjelovalo oko 50-ak studenata. Predsjednik Studentskog zbora Sveu?ilišta u Splitu, Vide Popovi?, poželio je dobrodošlicu kolegama studentima, te predstavio Sveu?ilište u Splitu, njegove sastavnice, Studentski zbor i predstavnike studentskih udruga. Od studentskih organizacija, na sastanku su prisustvovali predstavnici Udruge Studenti za studente, Aiesec-a, Cromsica, Debatnog društva, te predstavnici fakultetskih studentskih zborova (Pomorski fakultet i Filozofski fakultet).  Predstavnici udruga su predstavili svoje projekte, i op?enito podru?je djelovanja.

Nakon predstavljanja studenata obiju strana, usljedila je rasprava oko goru?ih problema, koji mu?e studente u Splitu i Sarajevu. Naime, razgovaralo se o problemima u bolonji, studentskom aktivizmu, smještaju, cijenama studija… Kolege iz BiH su iznijele svoje probleme, i dosta su sli?ni problemima (bolonjski proces prvenstveno) koji mu?e i nas na Splitskom Sveu?ilištu, mada politi?ka struktura same BiH stoji u pozadini problema. Obje strane su se složile s ?injenicom, da  je studentski aktivizam poražavju?e nizak, te se pokušalo identificirati zbog ?ega je to tako, i koja su rješenja.

U 16 sati, Studentski zbor je organizirao ru?ak (Spinut) za sve studente koji su prisustvovali samom susretu!

Kao zaklju?ak svega, može se izvu?i da je potrebna regionalna suradnja, kao i suradnja unutar samih zemalja, kako bi se doprinijelo prosperitetu i boljem životu svih gra?ana. Studenti su indetificirani kao pokreta?i društva u cjelini, te bi trebali biti aktivni, kriti?ni i konstruktivni!