POZIV: Me?unarodni koncert zborskog pjevanja u Splitu!

Sveu?ilište u Splitu poziva sve zainteresirane na Me?unarodni koncert zborskog pjevanja u organizaciji Sveu?ilišnog splitskog zbora.

Koncert ?e se održati u nedjelju 16.05. 2010. u 20.00 sati , u Samostanu Sv. Dominika, Hrvojeva 2.

U cjelove?ernjem programu nastupiti ?e :

  • Mješoviti zbor SWEDBANK KORIS iz Latvije
  • Primorski akademski zbor VINKO VODOPIVEC iz Slovenije
  • Mješoviti pjeva?ki zbor Sveu?ilišta u Splitu VOX ANIMAE

Nakon nastupa na 7. me?unarodnom natjecanju amaterskih pjeva?kih zborova koji se održava u Zadru, latvijski mješoviti zbor Swedbank koris, te slovenski muški zbor Vinko Vodopivec, na poziv doma?ina Vox animae,  predstavit ?e se cjelove?ernjim koncertom i splitskoj publici u Crkvi sv. Dominika na Pazaru. Pozivamo sve zainteresirane da posjete ovaj zanimljiv glazbeni doga?aj me?unarodnog karaktera.

Ulaz je slobodan.