Vlada nema novca za besplatan studij

ZAGREB – Pozivam premijerku Kosor da što prije maturantima kaže ho?e li morati pla?ati školarine ili ne i koliko ?e za njih biti mjesta na fakultetima – poru?io je saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar znanosti Gvozden Flego.

Smanjeni budžeti

Naime, iako je Vlada najavila da ?e svi koji upišu prvu godinu studija od akademske godine 2010./2011. studirati bez pla?anja, za to nije osiguran novac u prora?unu. Dapa?e, sva su sveu?ilišta u državnom prora?unu za 2010. dobila manje novca nego lani, a rektori tvrde: ne dobijemo li dodatni novac, zadržat ?emo školarine.

Pro?itajte više ovdje.