Mješoviti pjeva?ki zbor Sveu?ilišta u Splitu VOX ANIMAE, održati ?e tradicionalni koncert za studente Splitskog sveu?ilišta, u ?etvrtak 27.05, s po?etkom u 20 sati, u sjevernom tornju Sveu?ilišne knjižnice, Ru?era Boškovi?a 31.

Sveu?ilišni zbor, pod vodstvom Tomislava Verši?a, ostvario je prošloga mjeseca svoj najve?i  glazbeni uspjeh. Na me?unarodnom festivalu pjeva?kih zborova „Slovakia cantat“ u Bratislavi, osvojili su srebrne medalje u dvije kategorije : musica sacra acapella i u kategoriji  mješovitih odraslih zborova.

Vox animae postoji od 2007. godine, kada je osnovan na inicijativu tadašnjeg dekana Umjetni?ke akademije Miljenka Grgi?a s ciljem oživljavanja pomalo zaboravljene bogate tradicije zborskog pjevanja u Splitu. Pozivamo sve studente, ali i ostale zainteresirane, da posjete ovaj doga?aj.