Zabranjeno iznošenje hrane iz menzi!

veterina_menza (3)

Ako ste dosad tu i tamo iz menze znali odnijeti hranu ili više artikala, oprostite se s tom praksom, jer od 1. veljače na snagu je stupila zabrana iznošenja hrane iz studentskih menzi u Hrvatskoj. To je pravilo definirano izmijenjenim Pravilnikom o studentskoj prehrani koje je donio MZOS, a kako bi spriječili zloupotrebu prehrane onih koji nemaju status studenta i iznošenje veće količine namirnica iz studentskih restorana.

Ne može se dozvoliti da dođe čovjek s, recimo 5-6 `iksica` i kaže da bi kupio 2 kartona čokoladnog mlijeka ili jogurta. Druga stvar je da se studentski centri vode činjenicom da ograničeni broj artikala određene grupe artikala mora zadovoljiti veći broj studenata, kazao je sanacijski upravitelj za studentsku prehranu SC – a Mirko Bošnjak.

Za iznošenje hrane iz menzi davat će se i kazne, no ne studentima, već djelatnicima studentskih restorana koje istu radnju nisu spriječili. Dosad, ipak, nitko nije sankcioniran, a studentima će se i u buduće progledati kroz proste, tvrdi Bošnjak.

- Treba pokušati projicirati situaciju što se stvarno u praksi događa. Naravno da nitko razuman neće zaustaviti studenta ako se žuri na predavanje i ponese nešto što je trajno. To se nikad nije kažnjavalo i to se ne radi, objasnio je sanacijski upravitelj te dodao kako još nije poznato hoće li pravilnik zaista i zaživjeti. Bitno je naglasiti da ga se na zahtjev studenata uvijek može izmijeniti ili ukinuti.

- Nama je strašna važna povratna informacija od korisnika naše usluge. Tko je kompetentan nama reći radimo li ili ne radimo dobro? Studenti. Svaki restoran po novom modelu ima barem dva studenta koji su kontrolori usluge studentske prehrane, zaključio je Bošnjak

 Izvor: Srednja.hr