Zahvale kreatorima portala Studenti za studente

Posebne zahvale kolegi studentu, mladom i ambicioznom informati?aru Mariu Dileberovi?u-na provo?enju u djelo naše zamisli, njegov web možete pogledati ovdje.

Zahvaljujemo se mladom grafi?aru Nikoli Dadi?u na grafi?kom dizajnu, njegov web možete pogledati ovdje.

Hvala svi ?lanovima udruge Studenti za studente koji su osmišljavali cijeli projekt, sudjelovali u grafi?kom dizajnu i ova dva mjeseca ustrajali da se ovaj projekt što prije zvrši.

Hvala svim studentima na podršci…

Vaš SZSST