Aktivnost

Missing image

(Untitled)

Nakon poslanog dopisa rektoratu Sveu?ilišta u Splitu (kojeg možete pro?itati ovdje), dobili smo odgovor. U svom odgovoru rektor…