Informator – Knjižnice

Bilo da se na učenje ne možete skoncentrirati doma ili da idete u knjižnice samo kad morate “ubiti vrijeme”/ vidjeti nekog zanimljivog, donosimo vam popis (i mnogo više) splitskih knjižnica! U svakom slučaju, za početak pročitajte nekoliko prigodnih stihova iz pera TBF-a! ;)

Kad san bija klinac, mali pišulinac
knjige nisan čita, već san ih guta
ka orangutan banane
romane bi lista pa bi ih slistija smista
štivo ukusno i slatko trajalo bi kratko
štivo teško bi gricka malo po malo
slovo po slovo, rečenicu po rečenicu ka pečenicu
bajke i basne ka bureke masne
priče i crtice bi glođa ka pizze
Hucklberry Fin mi je bija posebno fin
a Koko je bija vrlo čoko
Oliver Twist ka tviks
a uz njih troje, šlag na kraju Tom Sawyer
polica knjiga puna ka rerna
Marka Twaina i Julesa Verna

Gradska knjižnica Marko Marulić

MM

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu središnja je narodna i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Splitsko – dalmatinske županije. Utemeljena je 1951. godine, pod nazivom Posudbena biblioteka. Od samog početka najbrojnija korisnička skupina bili su učenici osnovnih i srednjih škola, zbog čega je 1955. godine otvoren prvi Dječji odjel. Godine 1962. Knjižnica mijenja ime u Narodna knjižnica u Splitu, a 1993. g. dobiva današnji naziv Gradska knjižnica Marka Marulića.

Knjižnica doživljava pravi preporod 1971. godine otvaranjem Ogranka Bol – Plokite. To je bio prvi u Splitu namjenski građen i moderno opremljen prostor za knjižnicu, veličine 550 m2, sa slobodnim pristupom knjigama i na jednom mjestu objedinjenim odjelima za djecu i odrasle. Od samih početaka, sve do danas, njime se koristi oko 10.000 Splićana.

Danas knjižnica broji 10 podružnica u Splitu i okolici:

Središnja knjižnica – Adresa: Ulica slobode 2, telefon: 021/685-000; 685-028; 685-031

Knjižnica Bol-Plokite – Adresa: Tolstojeva 32, telefon: 021/685 050

Knjižnica Brodarica – Adresa: Terzićeva 5/IX, telefon: 021/685 080; 685 083 (na zadnjem katu zgrade, preko puta PC “Joker”)

Knjižnica Meje – Adresa: Njegoševa 1, telefon: 021/685 063

Knjižnica Ravne njive – Adresa: Hercegovačka 40, telefon: 021/685 066; 685 067

Knjižnica Spinut – Adresa: Plančićeva 12, telefon: 021/685 060

Knjižnica Trstenik – Adresa: Papandopulova 25, telefon: 021/685 075; 685 077

Knjižnica Žrnovnica – Adresa: Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica, telefon: 021/472 074

Knjižnica Podstrana – Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, telefon: 021/331 001

Knjižnica Grohote – Adresa: Gustirna 15, 21430 Grohote (otok Šolta), telefon: 021/654 616

Iznos članarine : 100kn

Web: http://www.gkmm.hr/

Sveučilišna knjižnica

Blog_06-01

Nalazi se na Kampusu, Ruđera Boškovića 31, Split.

Prikuplja, organizira, pohranjuje, zaštićuje i omogućava otvoreni i slobodan pristup fondu stručno-znanstvenih publikacija u tiskanome i elektroničkom obliku.

Knjižnična građa je pohranjena u zatvorenim spremištima, osim dijela priručne zbirke direktno dostupne korisnicima u slobodnom pristupu u čitaonici. Svi dokumenti su katalogizirani i pretraživi preko knjižničnih kataloga (abecednih i stručnih), a dio fonda i preko terminalskog online kataloga. Građa se naručuje ispunjavanjem zadužnica, a koristi se isključivo u čitaonicama.

Uz posudbu, Knjižnica pruža pomoć u pronalaženju odgovarajuće literature pretraživanjem knjižničnih kataloga, lokalne baze podataka i drugih izvora informacija, te kompjutoriziranih baza podataka i kataloga ostalih knjižnica kod nas i u svijetu. Koriste se i publikacije i baze podataka na CD-ROMovima.

Međuknjižničnom posudbom nabavljaju se dokumenti iz fondova drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Omogućuje se posudba knjiga i nabavka fotokopija članaka iz hrvatskih knjižnica uz minimalnu naplatu, dok se posudba građe iz inozemnih knjižnica naplaćuje prema utvrđenoj tarifi. Zahtjevi za međuknjižničnu posudbu podnose se pismeno. Opširnije o MKP

Na zahtjev korisnika fotokopira se knjižnična građa uz naplatu usluge. Izrađuju se kopije u formatu A3 i A4, s povećanjem ili umanjenjem. Nije dopušteno fotokopiranje građe iz Specijalnih zbirki, novina, starije i oštećene građe. U navedenim slučajevima može se zatražiti fotografiranje.

Zbirka starih i rijetkih knjiga broji 4500 naslova knjiga tiskanih od 15. stoljeća do 1833. (1850.).  Oznaka građe je R i pripadajući broj.

Zbirka rukopisa broji 700 jedinica. Sadrži arhive A. Trumbića, A. Petravića, A. Tresića Pavičića, P. Senjanovića, I. Tartaglie i drugih istaknutih osoba. Oznaka građe je M i pripadajući broj.

Kartografska zbirka broji 3000 jedinica kartografske građe. Oznaka građe je K i pripadajući broj.

Grafička zbirka broji 5000 jedinica građe likovno dokumentarnog značaja (grafičke mape, grafike, crteži, akvareli, fotografije …). Oznaka građe je Gr i pripadajući broj.

Glazbena zbirka broji 7000 jedinica (tiskana notna građa, CD, audio kasete, gramofonske ploče. Oznaka građe je N, CD, AU i pripadajući broj.

Godišnja članarina za sve redovite studente iznosi 90 kuna, mjesečna 30 kuna, a tjedna 20kn.

Web: http://www.svkst.hr/

Knjižnice na fakultetima

Od fakulteta na Sveučilištu u Splitu, svoje knjižnice imaju:

Pravni fakultet – Korisnicima su na raspolaganju popisi ispitne i seminarske literature i bilten prinova, a mogu koristiti i računala smještena u auli Fakulteta i u hodniku Knjižnice. Za pribavljanje informacija o fondu knjižnice korisnici mogu koristiti i računala smještena u Knjižnici. Informacije o fondu Knjižnice te ostaloj hrvatskoj i stranoj literaturi dostupne su putem Interneta na Web stranici Knjižnice.

Studentima Pravnog fakulteta posuđuju se knjige iz općeg fonda za korištenje izvan knjižnice Moguće je posuditi tri knjige na rok od petnaest dana. Iste je moguće produžiti još  za petnaest dana ali u dogovoru s knjižničnim osobljem. Traženu građu potrebno je prethodno rezervirati.

Knjige je moguće posuditi i međuknjižničnom posudbom na zahtjev naše knjižnice. Međubibliotečnu posudbu (uz naplatu) vrši Sveučilišna knjižnica u Splitu.

Periodika se ne posuđuje već se daje na korištenje u čitaonici.

Čitaonica korisnicima služi za učenje i korištenje knjižnične građe. Prilikom ulaska u čitaonicu potrebno je javiti se knjižničnom osoblju. U čitaonicu se ulazi isključivo sa stvarima potrebnim za rad u čitaonici, a unošenje hrane i pića nije dozvoljeno. Prije ulaska u čitaonicu potrebno je isključiti mobitele.

Telefon: 021/393-553

Medicinski fakultet – Tiskani fond Knjižnice čine monografske i serijske publikacije s područja medicine, stomatologije, sestrinstva i fizioterapije. Knjižnica preko Centra za online baze podataka osigurava pristup i brojnim bazama podataka, elektroničkim časopisima i knjigama. Fond knjižnice čini i zbirka doktorskih disertacija i magistarskih radova te zbirka diplomskih radova naših studenata.

Građa je većim dijelom smještena u slobodnom pristupu prema stručnom rasporedu koji korisnicima omogućuje lakše snalaženje. U Knjižnici se koristi stručni raspored prema klasifikacijskom sustavu National Library of Medicine, kao što je uobičajeno u većini medicinskih knjižnica.

Telefon: 021/557-922, 021/557-917

Ekonomski fakultet – Korisnici knjižnice su studenti, nastavnici i svi zainteresirani koji se bave znanstvenim i stručnim radom.

Knjižnica danas posjeduje preko 30 000 monografskih publikacija od čega 60% otpada na domaću literaturu, a 40% na inozemnu. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, priručnike i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti, zatim enciklopedije (domaće i inozemne), leksikone, rječnike, CD-ROM-ove, baze podataka, te domaće i inozemne stručne i znanstvene časopise (130 tekućih naslova časopisa i 5 novina). Posudba građe, obavlja se putem računala i knjige su zaštićene.

Prostor knjižnične službe (zajedno sa skladištem, čitaonicom za studente – 160 mjesta i informatičkim labom – 88 mjesta) zauzima oko 1000 m2.

Telefon: 021/430-621, 021/430-689

Filozofski fakultet – Knjižnica je smještena na dvije lokacije, Teslina 12/III i Radovanova 13. Radno vrijeme knjižnice je od 08:00 do 15:00 sati. Fond knjižnice čine književna djela i stručne knjige i časopise iz područja jezika, književnosti, pedagogije, filozofije, sociologije, povijesti i umjetnosti.

Telefon: 021/386-122 (133)

FESB – Fond Knjižnice FESB-a namijenjen je znanstveno-istraživačkom radu nastavnog osoblja te studentima Fakulteta. Veći dio fonda, pretežno na engleskom jeziku, obuhvaća stručnu i znanstvenu literaturu iz područja elektrotehnike, informatike, strojarstva, brodogradnje. Preostali dio fonda obuhvaća knjige i udžbenike iz srodnih područja kao što su matematika, fizika te udžbeničku literaturu predviđenu nastavnim programom.

Svojim korisnicima knjižnica pruža usluge međubibliotečne posudbe uključujući nabavu kniga i članaka iz inozemstva.