Informator – Upute za izradu seminarskog rada

Ispitni rokovi su užasni. Nažalost, nisu jedina obveza koja kod studenata izaziva nervozu, vrtoglavicu, tugu, depresiju i slične neugodne emocije. Ipak, što je – tu je, posao se treba napraviti. Možete, naravno, odgoditi to za koji dan, mjesec ili, ne dao Bog, za sljedeću akademsku godinu. Moj je savjet da se što prije uhvatite posla. Nažalost, moram primijetiti da je i u ovom slučaju naš obrazovni sustav zakazao. Naime, većina profesora zahtijeva radove ovakve vrste za svoj kolegij, a malo koji posveti dio svog vremena da nas uputi u pravilnu izradu istih. Stoga, da vaši radovi ne bi izgledali kao djelo polupismene osobe, u nastavku slijedi par smjernica.

Krenimo od kostura – koje dijelove seminarski rad treba sadržavati? To su redom: naslovna stranica, sadržaj, uvod, razrada, zaključak i popis literature.

Naslovna stranica

Naslovna stranica seminarskog rada prvo je što profesor vidi pri ocjenjivanju, a na osnovu čega stvara svoj prvi dojam. Svi znamo kako je prvi dojam važan, stoga je bitno da bude pravilno izrađena. Na vrhu stranice, po sredini, navodi se naziv sveučilišta, fakulteta i odsjeka (npr. Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet. Odsjek za engleski jezik i književnost). Po sredini stranice nalazi se, većim i podebljanim (bold) fontom, naslov, tj. tema rada, a ispod toga stoji ime kolegija. U donjem lijevom uglu student navodi svoje ime, a u desnom uglu istoga reda, ime i titulu mentora. Na samom dnu stranice, po sredini, stoji mjesto i datum izrade rada (Split, 22. svibnja 2012.). Tekst naslove stranice obično se piše fontom 14, osim naslova čiji je font 16 ili više.

Sadržaj

U sadržaju se navode naslovi svih poglavlja (i potpoglavlja) u seminarskom radu i broj stranice na kojoj počinju. Font koji se koristi je 12.

Uvod

Cilj je uvoda, kako mu i samo ime kaže, da svojim sadržajem uvede čitatelje u ostatak rada. U njemu je potrebno jasno i sažeto navesti predmet, ciljeve i metode rada te, u kratkim crtama, iznijeti glavnu tezu seminara, temu kojom se bavi. Duljina uvoda obično je od jedne do jedne i pol stranice, font 12, prored 1,5.

Razrada

Ovo je glavni dio svakog seminarskog rada i kao takav bi trebao imati logički slijed i razvijati se kao i autorova misao. Ovaj dio trebao bi sadržavati najvažnije znanstvene činjenice, spoznaje, stavove, podatke, informacije i  teorije kojima se dokazuje istinitost postavljenih hipoteza. U izlaganju student treba znanstveno i logično povezivati relevantne činjenice, spoznaje, dokaze i misli.

Izbjegava se pisanje u prvom licu jednine i naglašavanje osobne zamjenice „ja“. Obično se piše u bezličnom obliku, odnosno u trećem licu npr. „smatra se…“ umjesto „ja smatram“. Treba izbjegavati uporabu stranih riječi, odnosno uvijek dati prednost hrvatskim znanstvenim riječima, ukoliko iste postoje.

U ovom dijelu student često navodi tuđe stavove i formulacije. Potrebno je navesti da je riječ o mišljenju nekog autora ili stručnjaka, a to se najčešće radi umetanjem fusnoti. U njima se daju podaci o izvoru iz kojeg je preuzet citat. Više o navođenju literature pod naslovom Popis literature.

Ukoliko se neki autor doslovno citira, to je potrebno označiti navodnicima ili tekstom u kurzivu (Italic), a na kraju citata navodi se izvor u zagradama. Ovakav način navođenja naziva se harvardski: „Ovdje se navodi citirani tekst“ (prezime autora, godina izdanja, broj stranice). Puni naziv izvora navodi se na kraju u popisu literature.

Tekst glavnog dijela rada trebao bi biti poravnan s obje strane, pisan fontom 12, prored 1,5.

Zaključak

U ovom dijelu rada iznose se spoznaje do kojih se došlo tijekom izrade, a bilo bi poželjno izbjegavati citate. Zaključak je, na neki način, i sažetak rada te mora biti jasno izložen, tako da je poanta čitavog istraživanja jasna bez da se čita čitav rad. Veličina slova je 12, a prored također 1,5.

Popis literature

Knjiga: Prezime, I. (godina izdanja). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

Dio knjige: Prezime, I. (godina izdanja). Naslov poglavlja ili dijela knjige. U I. Prezime (Ur.), Naslov knjige (str. od-do). Grad: Izdavač.

Članak u časopisu: Prezime, I. (godina izdanja). Naslov članka u časopisu. Ime časopisa, broj časopisa, broj stranica.

Izvori na Internetu: Prezime, I. Naslov rada. Naslov stranice (Web page). Datum preuzimanja.Sa: www.webadresa.com

Naravno, nemojte krasti tuđe radove i počnite na vrijeme. Sretno!