NAJAVLJUJEMO NOVU TRIBINU: „Suvremeni tokovi i pitanje razvoja hrvatskog društva“

30710795_2124844811085939_1019898621276232890_n

Udruga Imaginacija – splitsko društvo sociologa u suradnji s Klubom Zona organizira tematske tribine pri projektu „Ti i ja, građani“. Nakon uspješno održane četvrte tribine „Ekologija i održivi razvoj kroz formalno i neformalno obrazovanje“ zadovoljstvo nam je pozvati Vas na petu tribinu pod nazivom:

 

Predavanje će održati dr. sc. Saša Mrduljaš, viši znanstveni suradnik i voditelj Područnog centra Split Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Fokus predavanja će biti na tome može li, na koji način i u kojem slučaju promjena u odgojno-obrazovnom modelu i programu omogućiti okretanje suvremenim tokovima i osviještenost o razvojnim procesima, kako na globalnoj tako i na lokalnoj (nacionalnoj/regionalnoj) razini?

Mrduljaš će govoriti o tome kako: „hrvatsko društvo zasigurno ima potencijal da barem u dogledno vrijeme postane integralnim dijelom tokova koji osiguravaju bolje životne uvjete i napredak. No, izgleda da još uvijek nije iznašlo načina da na pravi način aktivira svoj potencijal. Ono je u nedavnoj prošlosti pokazalo visok stupanj sposobnosti prilagodbe okolnostima unutar kojih je bilo izloženo agresiji i egzistencijalnoj prijetnji. No možda bi trebalo snažnije osvijestiti činjenicu da nedostatna prilagodba suvremenim tokovima vodi zaostajanju koje također predstavlja svojevrsnu egzistencijalnu prijetnju. Takvu prema kojoj se treba postaviti gotovo kao prema nacionalno-sigurnosnom pitanju.

To znači da se društveni fokus u najvećoj mjeri treba usmjeriti prema razvojnoj problematici čime bi se dao snažniji poticaj procesima koji vode napretku. Pri tome ne treba zanemariti odrednice koje su nas povijesno oblikovale i koje su znatnim dijelom nastajale u interakciji sa nama najbližim susjedstvom. No ne možemo živjeti u stvarnosti na koju presudno utječu prošlost, traume naslijeđene iz nje te doživljaji nacionalnog koji su sukladni uvjetima kakvi su nekad postojali.

Drugim riječima, čuvajući ono vrijedno što ima i shvaćajući procese koji se odvijaju u regiji, hrvatsko se društvo treba istinski okrenuti prema svijetu te ga pokušati shvatiti u što većoj mjeri. Jer upravo se na globalnoj razini odvijaju procesi koji će presudno utjecati na ono što će biti. Možda napredno i snažno a možda nazadno i slabo te time podložno nadmoći razvijenih društva.“

Dođite u srijedu, 25. travnja u 20h u prostorijama Info zone (Jerina 1, Split).