Misija i vizija

misija i vizija

Vodeći se starom izrekom „Djela, a ne riječi“, naša Udruga ne želi se zadovoljiti samo postojanjem i djelovanjem na papiru – upravo kao što želi potaknuti sve svoje članove i svekoliku studentsku populaciju na učenje koje se ne ograničava na knjige. Vjerujući da svi studenti, iako ponekad možda nesvjesni svoje važnosti i veličine, nose u sebi odlike potrebne za stvaranje osoba koje vrhunski obavljaju svoj posao i koje su sposobne svoje znanje prenijeti drugima, želimo izvući ono najbolje iz svakog pojedinca koji će se jednog dana nazivati akademskim građaninom. Smatramo poželjnim da se studenti okušaju u što više sfera djelovanja, razvijajući tako vještine za koje možda nisu ni mislili da ih posjeduju te šireći svoje interese i znanja.

Cilj nam je, dakle, animirati prosječnog studenta na rad na sebi kojeg će postići radeći i učeći u polju širem od onog koje obuhvaća gradivo fakulteta kojeg polazi; priključivši se našoj Udruzi, svatko će, ovisno o afinitetima, imati priliku okušati se u novinarskom, marketinškom, humanitarnom ili informatičkom radu.

Vjerujući da je u nama snaga koja će sutra činiti bolji svijet, danas radimo na buđenju i održavanju budnom te snage, baš kao i na provociranju sreće koja proizlazi iz rada s drugima i rada na sebi. Nebo nam je granica!

Zato nam se pridruži i postani dio S4S zajednice!