Poziv na tribinu ” Bolonjski proces u teoriji i praksi”

“Bolonjski proces u teoriji i praksi”

Uvo?enjem bolonjskog procesa u visoko školstvo Republike Hrvatske neminovno su zapo?ele promjene koje bi trebale omogu?iti transparentnije obrazovanje budu?im studentima, ali i jednostavnije natjecanje za posao po završetku obrazovanja i to na podru?ju cijele EU.
Ove promjene u sustavu pokazale su brojne prednosti i nedostatke našeg obrazovnog sistema. Na tribini ?ete mo?i doznati odgovore na pitanja vezana za bolonjski proces koja vas mu?e.
Posebni gost tribine je rektor prof. dr. sc. Ivan Pavi?.
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na tribini “Bolonjski proces u teoriji i praksi” pridružite nam se 26. studenog u 20h na Ekonomskom fakultetu u Dvorani 6.

… neki od problema studenata…

- upisne kvote,
– razli?ito shva?anje bolonjskog sustava na razli?itim fakultetima,
– prevelike grupe za rad te problemi koji iz toga proizlaze (premale dvorane, pad kvalitete…),
– premalo stru?ne literature,
– slaba informiranost studenata…