Splitski studenti protiv uvjeta studiranja!!!

Mo? Facebooka uistinu je ?udesna – pokazuje to primjer Krešimira Budiše, studenta druge godine splitskog Ekonomskog fakulteta, koji je prije mjesec dana na toj najpopularnijoj društvenoj mreži oformio grupu u kojoj se raspravljalo o promjenama uvjeta studiranja na tom fakultetu.

Epilog te inicijative je pokretanje peticije koju je dosad potpisalo ?ak 1438 studenata, a na uvid ju je u ponedjeljak dobio i dekan Branko Gr?i?.

Studente najviše tište sami uvjeti polaganja ispita, posebno kad je rije? o pravu na dobivanje potpisa za izlazak na ispit, koje se na Ekonomiji sada dobiva na temelju položenih odre?enih kolokvija, umjesto kriterija redovnog poha?anja predavanja i vježbi.

To se posebno odnosi na predmete s prve godine poput matematike, osnova ekonomije, statistike…

– Tako?er smatramo da bi se trebala suspendirati odluka o gubitku prava studiranja zbog nepoloženog jednog ili u posebnom slu?aju dva ispita nakon osam puta polaganja (po sistemu dva puta 3+1).

Studenti su peticiju uru?ili dekanu Ekonomije Branku Gr?i?u Joško šupi? / CROPIX Naš je prijedlog da se pauzira jedna godina dok se ne položi taj ispit i da se do tada ništa ne upisuje. Nadalje, mislimo da je nepravedna praksa polaganja cijelog ispita ako se padne jedan kolokvij, a smatramo i nepotrebnim polaganje usmenog ispita nakon položenog kolokvija, naveo nam je neke od zahtjeva Budiša.

Nadalje, studenti se zauzimaju za to da se sadašnji postotak od 80 posto predavanja koja su dužni poha?ati izvanredni studenti smanji na razuman broj, s obzirom da se radi o ljudima koji paralelno rade i studiraju.

– Predlažemo i da se promijeni na?in pla?anja školarine na osnovi upisanih ECTS bodova, pogotovo za studente ?etvrte godine koji su upisali zaostale predmete iz prve tri.

Tako?er, mišljenja smo da bi se trebalo ponovno omogu?iti obro?no pla?anje godine studija, jer je sada, u vrijeme recesije, prosje?noj obitelji teško izdvojiti sedam tisu?a kuna odjednom, koliko stoji godina redovnog studiranja po osobnim potrebama, nastavlja naš sugovornik.

Me?u zahtjevima se našao i prijedlog da se barem jednom u semestru organizira svojevrsna javna rasprava u kojoj bi sudjelovali profesori i studenti radi poboljšanja me?usobne komunikacije.

Izvor: Slobodna Dalmacija